Ierakstītas vēstules vai sīkpakas sagatavošana un nosūtīšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Dzīvnieku īpašniekam  pēc pieprasījuma  tiek nodrošināta iespēja  saņemt Liellopa pasi (-es) un/vai Zirga identifikācijas  vai jekādu citu  LDC dokumentu (-us) pa pastu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir reģistrēts ganāmpulks,
novietne un ir reģistrēti dzīvnieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Pēc Liellopa pases vai Zirga identifikācijas dokumenta izgatavošanas, ja papildus  pieprasīts pakalpojums nosūtīt pa pastu.
Pēc maksājuma saņemšanas Lauksaimniecības datu centrs kontā dokumenti tiek sagatavoti un nosūtīti  ierakstītā vēstulē  pieprasītājam pa pastu.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Rēķina sagatavošana un nosūtīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Rēķina sagatavošana un nosūtīšana
Normatīvie akti:
Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Atvieglojumi:
Nav
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Ierakstītas vēstules vai sīkpakas sagatavošana un nosūtīšana
Ierakstītas vēstules sagatavošana un nosūtīšana līdz 10 liellopu pasēm vai viens zirga identifikācijas dokumnts Gabali 3,19 EUR 0,67 EUR 3,86 EUR
Ierakstītas vēstules sagatavošana liellopa pasei un nosūtīšana: - no 11 līdz 50 pasēm vai 5 zirgu identifikācijas dokumenti Gabali 6,38 EUR 1,34 EUR 7,72 EUR
Sīkpakas noformēšana liellopu pasēm vai zirgu identifikācijas dokumentiem un to nosūtīšana Gabali 6,49 EUR 1,36 EUR 7,85 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Iestādes pakalpojumu cenrādis