Pieteikums de minimis atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
De minimis ir valsts atbalsts, kas netiek uzskatīts par konkurenci kropļojošu, un to drīkst izmaksāt pēc vienkāršotiem noteikumiem.
Lauksaimniecības nozarē Valsts augu aizsardzības dienests de minimis atbalsta ietvaros sniedz pakalpojumus Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”.
Par pasākuma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem nepiemēro maksu, kas noteikta normatīvajos aktos par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Subsidēto pakalpojumu sarakstu skatīt šeit: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-atbalsta-veidi/17-atbalsts-kvalitativas-seklas-sagatavosanai-un-izmantosanai-151
Lai persona varētu saņemt de minimis atbalstu pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”, jāiesniedz pieteikums Valsts augu aizsardzības dienestā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Tikai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrēta persona.
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš
Divas reizes gadā – sākot ar dienu, kad Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē publicēts paziņojums par de minimis atbalsta pieteikumu iesniegšanas uzsākšanu, bet ne vēlāk kā līdz:
• 10.maijam (par iepriekšējā gada ceturtajā ceturksnī un kārtējā gada pirmajā ceturksnī saņemtajiem pakalpojumiem)
• 20.decembrim (par pārējiem kārtējā gadā saņemtajiem pakalpojumiem)

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Valsts augu aizsardzības dienests lēmumus par atbalsta piešķiršanu pieņem vismaz divreiz gadā:
• par iepriekšējā gada ceturtajā ceturksnī (ja nepieciešams, trešajā ceturksnī) un kārtējā gada pirmajā ceturksnī sniegtajiem pakalpojumiem – līdz kārtējā gada 10.maijam;
• par atlikušajiem kārtējā gadā sniegtajiem pakalpojumiem – līdz kārtējā gada 20.decembrim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Pieteikumam jāpievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (pieejama VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā https://eds.vid.gov.lv/login/) sagatavotās veidlapas izdruka vai pieteikumā jānorāda sistēmā apstiprinātās veidlapas identifikācijas numurs.

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par de minimis atbalsta sniegšanu pasākumā “Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai”.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Latgales reģionālā nodaļa Daugavpilī
Rīgas reģionālā nodaļa
Vidzemes reģionālā nodaļa Valmierā
Zemgales reģionālā nodaļa Jelgavā
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Cits
• Ar pieņemto pozitīvo lēmumu klients var iepazīties de minimis atbalsta uzskaites sistēmā (pieejama VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā)

E-pasts
• Negatīvo lēmumu klients saņem uz norādīto e-pasta adresi

Pasts
• Negatīvo lēmumu klients saņem uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits De minimis atbalsta uzskaites sistēma