Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
- Juridiska persona vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un pārdod preces.
- Fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība un kura ir tiesīga pārdot noteiktas preces.
Termiņš:
10 (desmit) darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
- Iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Informatīvs dokuments
- Par Kuldīgas novada pašvaldības nodevām
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2