Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Atļaujas saņemšana preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
- Juridiska persona vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un pārdod preces.
- Fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība un kura ir tiesīga pārdot noteiktas preces.
Termiņš:
10 (desmit) darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Kuldīgas novada domē.
Kuldīgas novada domes pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
- Fiziskai un juridiskai personai ir pienākums saņemt pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, pirms attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona veic vai organizē ielu tirdzniecību.
- Atļauja tiek izsniegta tikai pēc pašvaldības nodevas samaksas, ja tāda ir paredzēta pašvaldības saistošajos noteikumos, kas nosaka pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību publiskās vietās.
- Atļaujai vai saskaņojumam jāatrodas ielu tirdzniecības vietā. Ielu tirdzniecība bez derīgas pašvaldības atļaujas vai saskaņojuma, tai skaitā, ja atļauja vai saskaņojums neatrodas tirdzniecības vietā, ir tirdzniecība neatļautā vietā.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Kuldīgas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 13.06.2023