Bērna uzņemšana pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rindā
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rindā (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās.
Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērnu vecāki vai likumiskie pārstāvji.
Termiņš:
Jaunuzņemtie bērni pirmsskolas izglītības iestādi sāk apmeklēt ar jauno mācību gadu.

Bērni jau nokomplektētajās pirmsskolas grupās var tikt uzņemti, ja grupās ir brīvas vietas, visa gada laikā reģistrācijas rindas kārtībā.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Viens no vecākiem iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībā adresētu iesniegumu ar lūgumu uzņemt bērnu Kuldīgas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības vecuma bērnu rindā. Iesniegumam jāizmanto norādītā veidlapa "Iesniegums uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē" ( sadaļā - Dokumenti un veidlapas).
Iesniegumu var iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā un Kuldīgas novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, kā arī nosūtot uz Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes e-adresi, ja personai reģistrēts oficiālās elektroniskās adreses konts vai nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu.
Vecākiem (aizbildņiem) ir tiesības saņemt pilnu informāciju par rindas kustību Kuldīgas novada Izglītības pārvaldē, zvanot uz norādīto tālruņa numuru vai ierodoties klātienē.  
Rinda ir publicēta Kuldīgas novada mājaslapā (skatīties- Hipersaite - Pirmsskolas vecuma bērnu rinda vai sadaļā -Dokumenti un veidlapas).
Bērnus pirmsskolas vecuma reģistrācijas rindā reģistrē atbilstoši iesnieguma iesniegšanas secībai pa dzimšanas gadiem.

Vispārizglītojošajās izglītības iestādēs (Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskolā, Skrundas vidusskolā, Alsungas pamatskolā, Ēdoles pamatskolā, Nīkrāces pamatskolā, Turlavas pamatskolā, Vārmes pamatskolā, Z.A.Meierovica pamatskolā, Laidu pamatskolā un Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā),  kur tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas, viens no bērna vecākiem  raksta iesniegumu adresētu izglītības iestādes vadītājam par uzņemšanu.
Lai bērnus uzņemtu speciālajās pirmsskolas  izglītības programmās, nepieciešams Kuldīgas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.

__________________
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Alsungas pamatskola
Ēdoles pamatskola
Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola
Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
Nīkrāces pamatskola
Parādīt visus...
VPVKAC
Kuldīgas novada Alsungas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Kuldīgas novada Skrundas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Telefons 25484293, 63350635
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Katru gadu marta pēdējā nedēļā par bērnu reģistrāciju pirmsskolas izglītības iestādē  atbildīgais Izglītības nodaļas speciālists kopā ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem veic jauno grupu komplektēšanu.
Par uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē tiek nosūtīts paziņojums uz deklarēto dzīvesvietas adresi, kas norādīta reģistrējoties.
Pēc paziņojuma saņemšanas vecākam jāierodas norādītajā pirmsskolas izglītības iestādē, lai nokārtotu nepieciešamo dokumentāciju un formalitātes bērna uzņemšanai šajā iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"
Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"
Pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis"
Pirmsskolas izglītības iestāde "Liepziediņš"
3. solis / Uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē
Bērni pirmsskolas izglītības iestādi sāk apmeklēt ar jauno mācību gadu.

Bērni jau nokomplektētajās pirmsskolas grupās var tikt uzņemti, ja grupās ir brīvas vietas, visa gada laikā reģistrācijas rindas kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus