Bērna uzņemšana pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rindā
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rindā (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās.
Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērnu vecāki vai likumiskie pārstāvji.
Termiņš:
Jaunuzņemtie bērni pirmsskolas izglītības iestādi sāk apmeklēt ar jauno mācību gadu.

Bērni jau nokomplektētajās pirmsskolas grupās var tikt uzņemti, ja grupās ir brīvas vietas, visa gada laikā reģistrācijas rindas kārtībā.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Personai ir tiesības pārsūdzēt Kuldīgas novada domes lēmumu un/vai faktisko rīcību
Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Kuldīgas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 05.09.2023