Pirmseksporta sertifikāts
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Pirmseksporta sertifikāts nepieciešams, ja augus vai augu produktus paredzēts eksportēt uz valsti ārpus Eiropas Savienības (ES), un eksports notiks nevis no Latvijas, bet no citas ES dalībvalsts. Latvijā izsniegts pirmseksporta sertifikāts apliecina, ka augi vai augu produkti Latvijā ir pārbaudīti atbilstoši ārpus ES esošās saņēmējvalsts prasībām. Pamatojoties uz Latvijā izsniegto pirmseksporta sertifikātu, citā ES dalībvalstī var izsniegt fitosanitāro sertifikātu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas reģistrēta Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā un eksportē augus un augu produktus, kam nepieciešams fitosanitārais sertifikāts.
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas (neieskaitot laboratorisko analīžu veikšanu).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pārbauda augu produkciju (nepieciešamības gadījumā ņem paraugu un veic laboratoriskās analīzes);
• izsniedz personai pirmseksporta sertifikātu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Latgales reģionālā nodaļa Daugavpilī
Rīgas reģionālā nodaļa
Vidzemes reģionālā nodaļa Valmierā
Zemgales reģionālā nodaļa Jelgavā
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 12.1.apakšpunktu.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors pārbauda klienta deklarētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus un izsniedz pirmseksporta sertifikātu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...