Ievesto vaislas dzīvnieku un to vaislas materiāla datu reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ievestos   vaislas dzīvnieki un/vai vaislas materiālus ir jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā septiņu dienu laikā pēc notikuma, t.i. pēc ievešanas Latvijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir reģistrēts ganāmpulks un novietne.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Trīs (3) darba dienu laikā, ja ir iesniegti visi  nepieciešamie dokumenti  Lauksaimniecības datu centrā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Reģistrēšanai nepieciešamie dokumenti:                                  
LDC veidlapa "  Ziņojums dzīvnieku ievešanai vai izvešanai no valsts" vai paškopējoša Dzīvnieku pārvietošanas deklarācija, Liellopa pases oriģināls (izdevusi attiecīgas valsts kompetenta iestāde),Iekšējās tirdzniecības sertifikāta (INTRA) kopija (izdevusi attiecīgas valsts kompetenta iestāde).
Zootehniskā sertifikāta kopija, buļļiem DNS izmeklējums.

2. Pakalpojums ietver arī citu valstu akreditētā laboratorijā izdarītu izmeklējumu reģistrāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Citi elektroniski kanāli Lai ievērotu septiņu dienu ziņošanas  termiņu Dzīvnieku īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona var paziņot elektroniski-  Ievesto vaislas dzīvnieku un to vaislas materiāla ievešanas datumu .  
Autorizējoties  www.ldc.gov.lv : Vienotā pieteikšanās sistēmā - sadaļā Iesniegumi , sākotnēji pievienojot Iekšējās tirdzniecības sertifikāta (INTRA) kopiju (izdevusi attiecīgas valsts kompetenta iestāde) un ziņojumu par  dzīvnieku ievešanu valstī (deklarācija)
(LDC 15.veidlapa) vai paškopējoša Dzīvnieku pārvietošanas deklarācijas (kopiju).
2. solis / Datu reģistrēšana
Pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un rēķina apmaksas, ievesto vaislas dzīvnieku  un/vai vaislas materiālu dati tiks reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Reģistrēto datu apskate
Dzīvnieku īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, autorizējoties www.ldc.gov.lv mājas lapā, var pārliecināties un pārbaudīt, vai visi dati par ievestiem lauksaimniecības dzīvniekiem  un/ vai vaislas materiālu ir reģistrēti Lauksaimniecības datu centrs informācijas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus