Ievesto vaislas dzīvnieku un to vaislas materiāla datu reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ievestos   vaislas dzīvnieki un/vai vaislas materiālus ir jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā septiņu dienu laikā pēc notikuma, t.i. pēc ievešanas Latvijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir reģistrēts ganāmpulks un novietne.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Trīs (3) darba dienu laikā, ja ir iesniegti visi  nepieciešamie dokumenti  Lauksaimniecības datu centrā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Dokumentu iesniegšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Dokumentu iesniegšana
Normatīvie akti:
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centrs publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Pakalpojums ietver arī citu valstu akreditētā laboratorijā izdarītu izmeklējumu reģistrāciju.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Citu valstu akreditētā laboratorijā izdarītu izmeklējumu reģistrācija Vienība 2,11 EUR 0,00 EUR 2,11 EUR
Ievesto vaislas dzīvnieku un to vaislas materiāla datu reģistrācija Gabali 2,11 EUR 0,00 EUR 2,11 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Jauni  grozījumi  noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centrs" 2023. gads 17.01.