Ievesto vaislas dzīvnieku un to vaislas materiāla datu reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ievestos   vaislas dzīvnieki un/vai vaislas materiālus ir jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā septiņu dienu laikā pēc notikuma, t.i. pēc ievešanas Latvijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir reģistrēts ganāmpulks un novietne.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Trīs (3) darba dienu laikā, ja ir iesniegti visi  nepieciešamie dokumenti  Lauksaimniecības datu centrā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Ziņojums dzīvnieku ievešanai valstī
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1