Ievesto vaislas dzīvnieku un to vaislas materiāla datu reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Ievestos   vaislas dzīvnieki un/vai vaislas materiālus ir jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā septiņu dienu laikā pēc notikuma, t.i. pēc ievešanas Latvijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir reģistrēts ganāmpulks un novietne.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Trīs (3) darba dienu laikā, ja ir iesniegti visi  nepieciešamie dokumenti  Lauksaimniecības datu centrā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Ievestos lauksaimniecības dzīvnieku(-us) un/vai vaislas materiālu (-us) ir jāreģistrē septiņu dienu laikā no ievešanas brīža.
Brīdinājums
Pakalpojums ietver arī citu valstu akreditētā laboratorijā izdarītu izmeklējumu reģistrāciju.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Lauksaimniecības datu centrs
Kontaktinformācija: Republikas laukums 2,  3 stāvs
Tālrunis uzziņām: 67027240
e-pasts: pasts@ldc.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 23.01.2023