Dienas centrs “Saime” (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dienas centra funkcija ir sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām, veicināt šo personu sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu un sekmēt fizisko, intelektuālo un psiholoģisko attīstību.

Dienas centrā tiek uzņemtas personas, kas atbilst šādiem nosacījumiem: persona ir sasniegusi 16 gadu vecumu; personai ir intelektuālās attīstības traucējumi vai psihiska saslimšana; persona neapmeklē speciālās izglītības iestādi, arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas centru; persona nav ievietota sociālās aprūpes institūcijās un neatrodas šo institūciju pilnā apgādībā; personai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir noteikta I vai II grupas invaliditāte.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personām no 16 gadu vecuma, kuriem ir noteikta invaliditāte garīga rakstura traucējumu dēļ.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par sociālo drošību
(Saeima; likumi; 05.10.1995)
Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem
(Ministru kabinets; noteikumi; 291; 07.06.2003)
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1; 22.07.1998)
Uzziņas par pakalpojumu
Ogres novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 26.09.2019