Šķirnes iekļaušana Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā vai svītrošana no saraksta
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā iekļauj Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumu Nr.16 1.pielikumā minētās augļu koku un ogulāju ģinšu un sugu, kā arī starpsugu hibrīdu šķirnes, ja tās atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
• Selekcionārs – par izveidotu jaunu šķirni, ja tai ir paredzēts veikt vai tiek veikta šķirnes pārbaude
• Selekcionāra tiesību īpašnieks – par šķirni, kas aizsargāta ar selekcionāra tiesībām
• Persona, kas audzē un vēlas tirgot šķirnes pavairošanas materiālu, – par šķirni, kura nav iekļauta Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā, nav aizsargāta ar Eiropas Savienības augu šķirņu tiesībām vai par kuru nav iesniegts pieteikums selekcionāra tiesību piešķiršanai Latvijā vai Eiropas Savienībā.
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš:
• šķirnes iekļaušanai Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā vai svītrošanai no saraksta – bez ierobežojuma
• šķirnes uzturēšanas termiņa pagarināšanai – ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms termiņa beigām

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
• Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas nosūta iesniedzējam paziņojumu par iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanu un izskatīšanas termiņu
• Ja Valsts augu aizsardzības dienests mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas nav informējis iesniedzēju par šķirnes iekļaušanu Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā vai svītrošanu no saraksta, vai par atteikumu iekļaut šķirni šķirņu sarakstā vai svītrot šķirni no saraksta, uzskatāms, ka šķirne ir iekļauta Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā, vai svītrota no saraksta, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.pantā minēto noklusējumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Sēklu un šķirņu aprites likums
(Saeima; likumi; 01.01.2000)
Brīvas pakalpojumu sniegšanas likums
(Saeima; likumi; 04.05.2010)
Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā
(Ministru kabinets; noteikumi; 1026; 01.01.2014)
Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 16; 18.01.2017)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 01.11.2021