Mājmācības vai mājas apmācības pieteikuma iesniegšana
Izvēlētā teritorija: Ogres novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atzinums par izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu vai mācību organizēšanu mājās (Ogres novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana sabiedrības līdzdalības izglītībā nodrošināšanai.
Izglītības nodaļas rīcībā esošās sabiedrības līdzdalības izglītībā nodrošināšanai nepieciešamās informācijas, konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Ogres novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz dokumentu oriģināli:
1.Vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā;

2.Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, un atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi;

3.Individuālais izglītības plāns vai izglītības iestādes sniegtā informācija, vai tās sagatavotais izglītojamā raksturojums, kuri izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes; Jāuzrāda dokumentu oriģināli:

4. Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāka vai pilnvarotās personas apliecinošs dokuments;

5.Izglītojamā pedagoģiski psiholoģiskās izpētes materiāli, sekmju izraksts un liecība;

6.Izglītojamā darba burtnīcas un viņa veiktie pārbaudes darbi matemātikā un dzimtajā valodā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada pašvaldība (Izglītības, kultūras un sporta pārvalde)
Adrese: Brīvības iela 11, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65055384 ; 65055382
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Izglītības un sporta pārvalde
Adrese: Brīvības iela 11, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdē tiek izvērtētas izglītojamā intelektuālās spējas un mācīšanās traucējumu iemesli un ieteikta  nepieciešamā izglītības programma vai mācību organizēšana mājās.

Vecākiem (aizbildņiem) tiek izsniegts atzinums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ogres novada pašvaldība (Izglītības, kultūras un sporta pārvalde)
Adrese: Brīvības iela 11, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis: 65055384 ; 65055382
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Izglītības un sporta pārvalde
Adrese: Brīvības iela 11, Ogre, Ogres nov., LV-5001
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: