Pabalsts daudzbērnu ģimenēm (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Pabalstu daudzbērnu ģimenēm piešķir vienu reizi gadā pirms kārtējā mācību gada sākuma par katru daudzbērnu ģimenes nepilngadīgo bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Pabalsta  daudzbērnu  ģimenēm apmērs  ir 20,00 EUR apmērā vienam nepilngadīgam bērnam.
Daudzbērnu ģimene ir ģimene, kurā ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, un kurai ir kopēja mājsaimniecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Daudzbērnu ģimene, kurā ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, un kurai ir kopēja mājsaimniecība.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma saņemšana
Augusta sākumā www.livani.lv tiek izsludināta pabalsta daudzbērnu ģimenēm izmaksa.  
Pabalstu izmaksa tiek veikta vienam no vecākiem (audžuvecākiem) vai personai, kura pilda vecāku pienākumus, uzrādot: bērnu dzimšanas apliecības, pilnvaru apliecinošu dokumentu (ja pilda vecāku pienākumus) un  personu apliecinošu dokumentu.
Pabalstu var saņemt Līvānu novada domes kasē (Rīgas ielā 77) vai pagastu pārvaldēs.
Lai saņemtu pabalstu bezskaidrā naudā, nepieciešams uzrakstīt iesniegumu, klāt pievienot iepriekš minēto dokumentu kopijas un iesniegt domē vai pagasta pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: