Ziemassvētku pabalsts politiski represētajai personai (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Ziemassvētku pabalstu personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu, bērnam ar invaliditāti, politiski represētajai personai piešķir vienu reizi gadā pirms Ziemassvētkiem un tā apmērs ir 30 EUR.
Vienai personai tiek izmaksāta tikai viena pabalsta summa.
Pabalstu piešķir bez iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām un uzrādīto personas atbilstošā statusa apliecinošu dokumentu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Līvānu novadā deklarēta politiski represēta persona, kurai statuss piešķirts saskaņā ar likumu „Par politiski represētās  personas  statusa  noteikšanu  komunistiskajā  un  nacistiskajā  režīmā cietušajiem”.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma saņemšana
Kad www.livani.lv tiek izsludināta Ziemassvētku pabalstu izmaksa, politiski represēta persona pabalstu var saņemt Līvānu novada domes vai pagastu pārvalžu kasē.

Lai saņemtu pabalstu personai nepieciešams uzrādīt: personu apliecinošu dokumentu un represētajiem –apliecību par represētā statusu.

Pabalstu var saņemt persona personīgi, vai pilnvarota persona, uzrādot augstāk minētos dokumentus un derīgu pilnvaru.

Pabalstu iespējams saņemt arī bezskaidrā naudā. Lai saņemtu pabalstu bezskaidrā naudā, nepieciešams uzrakstīt iesniegumu, klāt pievienot invaliditāti apliecinošu dokumenta kopiju un iesniegt domē vai pagasta pārvaldē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: