Atļauja par kapa vietas izveidošanu, uzturēšanu (Līvānu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Kapa vietu piešķir kapa vietas uzturētājam, izsniedzot atļauju par kapa vietas izveidošanu, uzturēšanu, ko izsniedz apsaimniekotājs vai kapu pārvaldnieks (Pagasta pārvaldes vadītājs vai Līvānu novada pašvaldības atbildīgā amatpersona)
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešams izlemt, kurā kapsētā tuvinieku apbedīt:
• Ja Līvānu pilsētas kapos, tad jāgriežas pie kapsētas pārvaldnieka, sazinoties pa tālruni: 26321471;
• Ja lauku teritorijā, tad jāgriežas pie pagasta pārvaldes vadītāja, sazinoties pa tālruni: Jersikas pagasts: 29550782; Sutru pagasts: 26360920; Rožupes pagasts: 26543575; Rudzātu pagasts: 29429044; Turku pagasts: 29502540.

Apbedīšanai izvēlētās kapsētas atbildīgajai amatpersonai jāiesniedz iesniegums par atļauju kapa vietas izveidošanai, uzturēšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Apbedīšanai izvēlētajā kapsētā atbildīgā amatpersona izsniegs kapa vietas izveides un uzturēšanas atļauju. Ir jāuzrāda šādi dokumenti:
• dzimtsarakstu nodaļas izdota miršanas apliecība;
• personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki