Atļaujas izsniegšana reklāmas izvietošanai
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana reklāmas izvietošanai (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana, īpašu uzmanību pievēršot, ja reklāmu paredzēts izvietot pie ēkas, kas ir kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā vai arī valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā piemineklī. Izsniedz:
- izkārtnes izvietošanas atļauju;
- mobilās reklāmas izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta ar piesaisti zemei izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta bez piesaistes zemei izvietošanas atļauju;
- citu reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļauju;
- sludinājumu izvietošanas atļauju.
Pašvaldība saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Fiziska vai juridiska persona, kura vēlas saskaņot izkārtnes, reklāmas/reklāmas objekta projektu un saņemt reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Izskatīšana septiņu darba dienu laikā (10 darba dienu laikā, ja nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums).
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Kuldīgas novada pašvaldībā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Kuldīgas novada pašvaldības Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā - Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301.
Atgādinājums
Pirms izkārtnes, reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas jānovērš izkārtnes, reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas atļaujā norādītie trūkumi, ja tādi ir. Pēc izkārtnes, reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas būvvaldei elektroniski jāiesūta minētā reklāmas/reklāmas objekta fotogrāfijas, ja šāda prasība norādīta izkārtnes, reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujā.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Kuldīgas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 02.03.2023