Īslaicīgās sociālās aprūpes institūcijā
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Īslaicīgās sociālās aprūpes institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais aprūpes pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu, pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā tiek nodrošināta līdz 3 mēnešiem. Sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz klienta veselības stāvokļa uzlabošanās brīdim vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma saņemšanai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālā dienesta sociālā darba speciālistam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā paredzētos dokumentus.
(Sociālās gultas) Sociālās gultas nodrošina diennakts sociālo un veselības aprūpi, personām, kuras funkcionālo traucējumu dēļ, sevi pašas nevar aprūpēt un kurām ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskajām indikācijām. Sociālo gultu pakalpojumus ir tiesīgas saņemt pensijas vecuma personas un invalīdi ar fiziskiem traucējumiem, kuras veselības stāvokļa dēļ nevar sevi aprūpēt.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests pieņem lēmumu un izsniedz nosūtījumu par personas ievietošanu institūcijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība