Maksāšanas paziņojuma par aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa saņemšana (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Maksāšanas paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana maksātājam vai viņa pilnvarniekam par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pašvaldības par NĪN apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas pieprasīšana
Pakalpojums tiek sniegts likuma noteiktajā kārtībā bez pieprasīšanas. Maksāšanas paziņojuma nesaņemšanas gadījumā, maksāšanas paziņojuma nosūtīšanai uz faktisko dzīvesvietu, maksāšanas paziņojuma elektroniskai nosūtīšanai - NĪN maksātājs pakalpojumu pieprasa rakstiski, nosūtot iesniegumu pa pastu, iesniedzot klātienē, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu vai e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene
Rēzeknes novada pašvaldība
Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienests - klātiene
E-pasts
2. solis / Maksāšanas paziņojuma nosūtīšana
Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli tiek atkārtoti izsniegts vai nosūtīts, atbilstoši iesniegumā norādītajam saņemšanas veidam.
Informācija par aprēķināto nodokli (maksāšanas paziņojums), maksājumu informācija un nodokļa kontu stāvoklis ir pieejama arī vietnē www.epakalpojumi.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Zemes un publisko ūdeņu pārvaldības dienests - klātiene
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64607188, 28668496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: