Izziņas saņemšana par NĪN parāda neesamību
Izvēlētā teritorija: Gulbenes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņa par NĪN parāda neesamību (Gulbenes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma parādu neesamību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Izvēlētā teritorija: Gulbenes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu iespējams pārsūdzēt Gulbenes novada domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums
Elektroniski iesniegtam dokumentam jābūt sagatavotam atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Normatīvie akti
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība
(Ministru kabinets; instrukcijas; 495; 28.06.2006)
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 26; 01.04.1995)
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Gulbenes novadā
(Gulbenes novada dome; saistošie noteikumi; 12; 29.07.2016)
Par nekustamā īpašuma nodokli
(Saeima; likumi; 01.01.1998)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 09.06.1994)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 0; 01.01.1998)
Uzziņas par pakalpojumu
Gulbenes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 05.01.2022