Apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai
Izvēlētā teritorija: Babītes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai (Babītes novada bāriņtiesa)
Īss apraksts:
Bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Babītes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodrošināt bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu vecumā no septiņiem gadiem, kā arī bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē ar sociālajām garantijām, t.i., ar tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā.

Pakalpojums nepieciešams gadījumā, ja bērns paliek bez vecāku aprūpes, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš atradās ārpusģimenes aprūpē līdz pilngadībai.
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē. Pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam nepieciešama izglītības iestādes izziņa (bērnam fotogrāfija (3X4)vecumā no septiņiem gadiem).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iesnieguma iesniegšana brīvā formā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts