Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecības organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecības organizēšanai (Līvānu novada dome)
Īss apraksts:
Atļaujas izsniegšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās un pasākumu laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu var pieprasīt fiziska un juridiska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Tirdzniecības organizators iesniedz iesniegumu ar atbilstošiem pielikumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksas kārtība
Saņemot  ielu  tirdzniecības organizēšanas atļauju,  ir maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecības organizēšanu Līvānu novada domes 2011. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Līvānu novada pašvaldības nodevām”  noteiktā kārtībā un apjomā.
Pašvaldības nodeva jāsamaksā pirms pakalpojuma saņemšanas klātienē Līvānu novada pašvaldības Kasē Rīgas ielā 77, Līvānos vai veicot pārskaitījumu pēc izrakstītā rēķina.

Līvānu novada domes rekvizīti:
Reģ. Nr. 90000065595
Līvānu novada domes norēķinu konti:
AS "Citadele banka" LV79PARX0004642660004  
AS "SEB banka" LV14UNLA0050018690074  
AS “SWEDBANK" LV30HABA0551035067596
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju var saņemt klātienē Līvānu novada domes kancelejā, pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi vai uz elektronisko pastu ar drošu e-parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: