Pārtikas uzņēmuma reģistrācija vai atzīšana
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Jebkuram uzņēmumam, kas vēlas iesaistīties pārtikas apritē, ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). PVD uzraudzībai pakļauti visi uzņēmumi un objekti, kas iesaistīti jebkurā pārtikas aprites posmā - primārā ražošana, ieguve, pirmapstrāde, apstrāde, pārstrāde, ražošana, iepakošana, uzglabāšana, izplatīšana, transportēšana, pārvietošana pāri valsts robežai, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, t.sk.sabiedriskā ēdināšana. Dzīvu zivju turēšana un tirdzniecība mazumtirdzniecības vietās var notikt tad, ja pārtikas izplatīšanas uzņēmums noteiktajā kārtībā ir reģistrēts PVD un atbilst visām prasībām. Pārtikas uzņēmumos, kas nodarbojas ar pārtikas pārstrādi, tostarp ēdiena gatavošanu, un ko nav nepieciešams atzīt, PVD veic pirmsreģistrācijas pārbaudes.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai reģistrētu/ atzītu uzņēmumu, PVD teritoriālajā struktūrvienībā jāiesniedz:

1) pieteikums uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai;
2) dokumenta kopija, kas apliecina uzņēmuma tiesības darboties attiecīgajā nekustamajā īpašumā, ja īpašuma vai lietošanas tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, kā arī plāns teritorijai un telpām, kurās darbosies uzņēmums.

Uzņēmuma reģistrācija PVD ir bez maksas. Samaksa veicama, ja uzņēmums vēlas saņemt izdrukātu apliecību. Reģistrācijas vai atzīšanas apliecības sagatavošana - Eur 2,50.

Maksa par uzņēmuma pirmsreģistrācijas pārbaudi un atzīšanu noteikta PVD cenrādī.

Pieteikumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu vai iestādes e-adresi.

Uzsākot īslaicīgu pakalpojuma sniegšanu pārtikas apritē Latvijas Republikas teritorijā Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma izpratnē, ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms īslaicīgā pakalpojuma uzsākšanas, jāiesniedz elektroniski ieskenēts paziņojums, nosūtot to uz dienesta oficiālo pasta adresi vai elektronisko pastu.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
Klātiene
PVD Austrumvidzemes pārvalde
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Alūksnē
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Madonā
PVD Austrumzemgales pārvalde
PVD Austrumzemgales pārvaldes filiāle Aizkrauklē
Parādīt visus...