Pārtikas uzņēmuma reģistrācija vai atzīšana
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Jebkuram uzņēmumam, kas vēlas iesaistīties pārtikas apritē, ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). PVD uzraudzībai pakļauti visi uzņēmumi un objekti, kas iesaistīti jebkurā pārtikas aprites posmā - primārā ražošana, ieguve, pirmapstrāde, apstrāde, pārstrāde, ražošana, iepakošana, uzglabāšana, izplatīšana, transportēšana, pārvietošana pāri valsts robežai, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, t.sk.sabiedriskā ēdināšana. Dzīvu zivju turēšana un tirdzniecība mazumtirdzniecības vietās var notikt tad, ja pārtikas izplatīšanas uzņēmums noteiktajā kārtībā ir reģistrēts PVD un atbilst visām prasībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Cenrādis
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
PVD rekvizīti maksājumu veikšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
REĢISTRS - PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrs
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3
Vairāk par prasībām pārtikas apritē
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3
Vairāk par uzņēmuma reģistrāciju PVD
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3