Pārtikas uzņēmuma reģistrācija vai atzīšana
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Jebkuram uzņēmumam, kas vēlas iesaistīties pārtikas apritē, ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). PVD uzraudzībai pakļauti visi uzņēmumi un objekti, kas iesaistīti jebkurā pārtikas aprites posmā - primārā ražošana, ieguve, pirmapstrāde, apstrāde, pārstrāde, ražošana, iepakošana, uzglabāšana, izplatīšana, transportēšana, pārvietošana pāri valsts robežai, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, t.sk.sabiedriskā ēdināšana. Dzīvu zivju turēšana un tirdzniecība mazumtirdzniecības vietās var notikt tad, ja pārtikas izplatīšanas uzņēmums noteiktajā kārtībā ir reģistrēts PVD un atbilst visām prasībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Mēneša laikā PVD ģenerāldirektoram.

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT
Atgādinājums
Lai uzsāktu darbību pārtikas apritē, uzņēmums vai objekts jāreģistrē PVD uzraudzības objektu reģistrā un atzīšanai pakļautajiem uzņēmumiem jāveic atzīšanas process. Pārtikas uzņēmuma reģistrācija notiek 5 darba dienu laikā, bet atzīšana - 60 kalendāro dienu laikā.
Brīdinājums
Administratīvais sods par iesaistīšanos pārtikas apritē bez uzņēmuma reģistrācijas vai atzīšanas fiziskām personām no 70 līdz 350 euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas, bet juridiskām personām — no 400 līdz 700 euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Pārtikas un veterinārais dienests

Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67095230

E-pasts: pvd@pvd.gov.lv

Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv

PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/

PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump

http://www.pvd.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 02.11.2020