Lēmuma saņemšana par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
Izvēlētā teritorija: Ogres novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atteikums no pirmpirkuma tiesībām (Ogres novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atteikšanās no pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas:
- dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām;
- izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;
- lēmuma pieņemšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
- izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamā īpašuma pārdevējs vai pircējs, vai viņu pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
• 5 darba dienas (ja pašvaldība neizmanto pirmpirkuma tiesības);
• 20 darba dienas (ja pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības).
Izvēlētā teritorija: Ogres novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
•Pārdevējam vai pircējam (fiziskai vai juridiskai personai) jāiesniedz iesniegums par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu, kuram pievienots: pirkuma līgums vai tā noraksts (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu);
•pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Krapes pagasta pārvalde
Ķeipenes pagasta pārvalde
Lauberes pagasta pārvalde
Madlienas pagasta pārvalde
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Krapes pagasta pārvalde
Ķeipenes pagasta pārvalde
Lauberes pagasta pārvalde
Madlienas pagasta pārvalde
Mazozolu pagasta pārvalde
Parādīt visus...