Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izvietošana vai īslaicīgu izmaiņu veikšana satiksmes organizācijā (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Jautājumus par satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu (ceļa zīmes, luksofori signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi u.c.) izvietošanu vai īslaicīgu izmaiņu veikšanu satiksmes organizācijā Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā izskata un pieņem lēmumus Valmieras pilsētas pašvaldības Satiksmes drošības komisija.
UZMANĪBU! Ja satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšana paredzēta privātās teritorijās, māju iekšpagalmos un iebrauktuvēs, nepieciešams tikai VAS “Latvijas valsts ceļi” saskaņojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms plānotās Satiksmes drošības komisijas sēdes jāiesniedz pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā motivēts iesniegums par nepieciešamo pagaidu, jaunu ceļu satiksmes organizāciju vai esošās satiksmes organizācijas izmaiņām; iesniegumam jāpievieno izstrādāta pastāvīgo ceļu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izvietojuma un apbraukšanas ceļu novietojuma shēma.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Satiksmes organizācijas jautājumi
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207862, 26428611
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Nekustamā īpašuma apsaimiekošanas pārvaldes ceļu būvinženiere Inese Kokenberga
Darba laiki
Pasts Valmieras pilsētas pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Satiksmes drošības komisija izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu, apstiprinot vai neapstiprinot ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēmu, atļaujot vai neatļaujot veikt īslaicīgas izmaiņas satiksmes organizācijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus