Lēmuma izsniegšana par jaunas kapavietas piešķiršanu un atļauju tajā veikt apbedīšanu / saskaņojums apbedījuma veikšanai ģimenes kapavietā (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Valmieras novada pašvaldības kapsētās, kurās ir brīvas vietas, jaunas kapavietas tiek piešķirtas mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Valmieras novada administratīvajā teritorijā, apbedīšanai.
Mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, apbedīšana jaunās kapavietās iespējama, ja laulātā vai radinieka, kurš organizē apbedīšanu un iesniedz iesniegumu par kapavietas piešķiršanu, deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Izņēmuma gadījumos – trīs darba dienu laikā
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu jaunu kapavietu un tās uzturēšanas tiesības, Pašvaldības apvienības pārvaldē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā kapsēta, vai Valmieras novada Centrālās pārvaldes struktūrvienībā "Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs", ja kapsēta atrodas Valmieras valstspilsētas administratīvajā teritorijā, iesniedzami šādi dokumenti:
1) rakstveida iesniegums par kapavietas piešķiršanu, uz kura iepriekš veikts kapsētas pārziņa saskaņojums un norādīta konkrēta ierādītā kapavieta. Iesniegums aizpildāms pie kapsētas pārziņa;
2) dzimtsarakstu nodaļas izsniegtas miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
3) urnas apbedīšanas gadījumā – dokumenta, kas apliecina kremēšanas faktu kopija (uzrādot oriģinālu).
Viena persona var lūgt piešķirt ne lielāku kā četrvietīgu kapavietu.
Par vietu pieejamību vēlamajā kapsētā jāsazinās ar konkrētas kapsētas pārzini.
Iepriekš piešķirtā, izveidotā un uzturētā ģimenes kapavietā, ja tajā ir brīva vieta, Pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētā kārtībā mirušo atļauts apbedīt neatkarīgi no tā pēdējās deklarētās dzīvesvietas. Apbedījuma veikšana jāsaskaņo ar kapsētas pārzini, dokumenti Pašvaldībā nav jāiesniedz.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: apc@valmierasnovads.lv, tel.64207144
Darba laiki
Cits Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par kapavietas piešķiršanu, pamatojoties uz personas iesniegumu un tajā veikto kapsētas pārziņa saskaņojumu, Pašvaldības amatpersona pieņem vienas darba dienas laikā, izņēmuma gadījumos – trīs darba dienu laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus