Lēmuma saņemšana par kapavietas piešķiršanu un/vai atļauju veikt apbedīšanu jaunā vai esošā kapavietā (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Valmieras pilsētas pašvaldības kapsētas ir paredzētas mirušā/-o, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, apbedīšanai.
Citu personu apbedīšana no jauna piešķirtās kapavietās iespējama, pamatojoties uz mirušā laulātā vai radinieka, kura dzīvesvieta deklarēta Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, motivēta iesnieguma pamata. Iepriekš piešķirtā un izveidotā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta vai kurā var veikt virsapbedījumu, mirušo atļauts apbedīt neatkarīgi no tā pēdējās deklarētās dzīvesvietas. Lūgt piešķirt jaunu ģimenes kapavietu/-as var tikai saistībā ar apbedīšanas gadījumu. Viena persona var lūgt piešķirt ģimenes kapavietu, kurā ir ne vairāk par 4 kapa vietām.
Valmieras pilsētas teritorijā noteiktas šādas kapsētas: Kocēnu kapi – atvērtā kapsēta; Pilsētas kapi – daļēji slēgta kapsēta; Brēžas kapi – daļēji slēgta kapsēta; Dīvala kapi – daļēji slēgta kapsēta. Jaunas kapavietas tiek piešķirtas tikai Kocēnu kapos.
Bezmaksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu kapavietu un/vai atļauju apbedīt jaunā vai esošā kapavietā, sākotnēji jāvēršas pie attiecīgās kapsētas pārziņa (Pilsētas, Brēžas, Dīvala kapos – Agris Rudzītis, t.25449932, Kocēnu kapos – Roberts Sluckis, t.29139462), kur tiek aizpildīts Iesniegums par kapavietas piešķiršanu un/vai atļauju apbedīt. Iesniegumā tiek norādīta kapavietas atrašanās vieta (sektors, rinda, laukums, vieta). Pēc tam ar šo iesniegumu, dzimtsarakstu nodaļas izsniegtas miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) vai mirušā, kas ir kremēts, urnas pavadvēstules kopiju (uzrādot oriģinālu) un iesniedzēja personu apliecinošu dokumentu, jāvēršas Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Personai, kura uzņēmusies veikt apbedīšanu, bet kura nav mirušā laulātais vai radinieks, kapsētā piešķir un ierāda tikai apbedījumam nepieciešamo kapa vietu skaitu, bet persona nav kapavietas uzturētājs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Aiga Kontere, aiga.kontere@valmiera.lv, tel.64207144
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem un saskaņojumu ar kapsētas pārzini, Apmeklētāju pieņemšanas centra amatpersona izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par kapavietas piešķiršanu un/vai atļauju veikt apbedīšanu jaunā vai esošā kapavietā vai lēmumu par atteikumu piešķirt jaunu kapavietu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus