Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju izsniegšana (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Gadījumos, kad nepieciešams nocirst Babītes novada teritorijā ārpus meža esošus kokus, kas ir nokaltuši, bīstami vai atrodas būvniecībai paredzētā teritorijā, jāvēršas Babītes novada pašvaldībā ar iesniegumu par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu, kur komisija pēc iesnieguma saņemšanas izbrauc apskatīt ciršanai paredzētos kokus un pēc tam pieņem lēmumu izsniegt vai neizsniegt atbilstošo ciršanas atļauju. Atļaujas derīguma termiņš ir viens gads.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes īpašnieks vai tā pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana klātienē vai pa e-pastu (dome@babite.lv) ar drošu elektronisko parakstu. Iesniedz motivētu iesnieguma oriģinālu par koku ciršanu vai apzāģēšanu ar īpašuma tiesību un situācijas pielikumiem. Satur: 1) iesnieguma oriģināls, 2) īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopijas, 3) zemesgabala robežu plāns, kā arī skice (shēma), kurā attēlota koka atrašanās vieta atbilstoši tā novietojumam dabā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1)Pēc motivēta iesnieguma (klātienē vai parakstīta ar drošu elektronisko parakstu) oriģinālu iesniegšanas par koku ciršanu vai apzāģēšanu ar īpašuma tiesību un situācijas pielikumiem; 2)10 darba dienu laikā saņem lēmumu pa pastu par koku ciršanas atļaušanu vai aizliegšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Babītes pagasts
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis: 67914650
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Babītes novada pašvaldība
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: