Pensiju 2.līmeņa dalībnieka izvēle par uzkrātā kapitāla mantošanu
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
No 2020. gada 1. janvāra pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots uzkrātais fondētās pensijas kapitāls gadījumā, ja viņš nomirst pirms vecuma pensijas piešķiršanas.

Uzkrāto kapitālu pensiju 2. līmeņa dalībnieks var novēlēt, izvēloties vienu no trim variantiem:
• ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā;
• pievienot norādītās personas pensiju 2.līmeņa  kapitālam;
• nodot mantošanai Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Pēc personas iesnieguma saņemšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) nodrošina izvēles reģistrēšanu sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā un paziņojuma par veikto izvēli nosūtīšanu uz personas oficiālo elektronisko adresi vai portālā www.latvija.lv.

Izvēli 2. līmeņa dalībnieks var mainīt neierobežotu reižu skaitu, iesniedzot jaunu iesniegumu VSAA.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Izvēles reģistrēšanu sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā VSAA nodrošina trīs darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA.
Iesniegumu var iesniegt:
• portālā www.latvija.lv;
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• elektroniski (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• pa pastu, ja ir izdarīta izvēle:
- ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā;
- atstāt mantojumā Civillikuma noteiktajā kārtībā.

Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Kokneses pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...