Pensiju 2.līmeņa dalībnieka izvēle par uzkrātā kapitāla mantošanu
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
No 2020. gada 1. janvāra pensiju 2. līmeņa dalībniekam, kurš vēl nav pieprasījis vecuma pensiju, ir tiesības izvēlēties, kā tiks izmantots uzkrātais fondētās pensijas kapitāls gadījumā, ja viņš nomirst pirms vecuma pensijas piešķiršanas.

Uzkrāto kapitālu pensiju 2. līmeņa dalībnieks var novēlēt, izvēloties vienu no trim variantiem:
• ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā;
• pievienot norādītās personas fondētās pensijas kapitālam;
• atstāt mantojumā Civillikuma noteiktajā kārtībā.

Pēc personas iesnieguma saņemšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) nodrošina izvēles reģistrēšanu sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā un paziņojuma par veikto izvēli nosūtīšanu uz personas oficiālo elektronisko adresi vai portālā www.latvija.lv.

Izvēli 2. līmeņa dalībnieks var mainīt neierobežotu reižu skaitu, iesniedzot jaunu iesniegumu VSAA.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Izvēles reģistrēšanu sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā VSAA nodrošina trīs darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
VSAA faktisko rīcību var apstrīdēt mēneša laikā pēc paziņojuma par valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla izmantošanu saņemšanas dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram.
Atgādinājums
Ja nebūs veikta izvēle vai mirušā fondētais kapitāls nesasniegs 35% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, tad kapitālu ieskaitīs valsts pensiju speciālajā budžetā. Ja persona, kuras fondētajam kapitālam jāpievieno mirušā kapitāls, nebūs pensiju 2.līmeņa dalībnieks, tad kapitāls tiks mantots.
Brīdinājums
Tiesības novēlēt uzkrāto fondētās pensijas kapitālu ir pensiju 2. līmeņa dalībniekiem, kuri nav pieprasījuši un kuriem nav piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi).
Ja pensiju 2. līmeņa dalībnieks savu izvēli ir mainījis, VSAA ņems vērā pēdējo izvēli.
Normatīvie akti
Valsts fondēto pensiju likums
(Saeima; likumi; 01.07.2001)
Noteikumi par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu
(Ministru kabinets; noteikumi; 365; 01.01.2020)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: pasts@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022