NĪN atvieglojumu saņemšana
Izvēlētā teritorija: Pļaviņu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana (Pļaviņu novada dome)
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
NĪN maksātāji - trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes, daudzbērnu ģimenes, politiski represētās personas, pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktās NĪN maksātāju kategorijas.
Termiņš:
Viena mēneša laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Pļaviņu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV5120;
Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu uz adresi Dzelzceļa iela  11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Elektroniski- nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesnieguma veidlapa,
2) Pļaviņu novada domes 2012. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr. 5 "Nekustamā īpašuma nodokļa piešķiršanas kārtība" noteiktie dokumenti.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Pļaviņu novada VPVKAC
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV5120.
Neklātienē - nosūtot uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi.
Elektroniski - nosūtot uz iesnieguma iesniedzēja norādīto e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Pļaviņu novada VPVKAC
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki