Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšana (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Komisija par pašvaldības lēmumu pieņemšanu par lauksaimniecības zeme iegūšanu īpašumā izskata iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
20 dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Fiziskas personas iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Juridiskas personas iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1