Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personu reģistrē reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā uz iesnieguma un Rēzeknes novada domes lēmuma pamata par pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu. Brīvās dzīvojamās telpas tiek izīrētas saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 18. marta saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajiem dzīvojamo telpu piedāvāšanas kritērijiem un secību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Reģistrācija - viena mēneša laikā; dzīvojamās telpas izīrēšana - reģistrācijas secībā, atbilstoši Rēzeknes novada domes lēmumam.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums.
Iesniegumam jāpievieno sekojoši dokumenti:
1) izziņa par ģimenes sastāvu;
2) izziņa par visu ģimenes locekļu dzīvesvietas deklarēšanos;
3) kopijas pasēm un dzimšanas apliecībām;
4) izziņa no mācību iestādes par pilngadīgo bērnu mācību turpinājumu līdz 24 gadu vecumam;
5) izziņa par atrašanos ilgstošas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība