Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā bērniem bāreņiem (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personu reģistrē reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā uz iesnieguma un Rēzeknes novada domes lēmuma pamata par pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu. Brīvās dzīvojamās telpas tiek izīrētas saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 18. marta saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajiem dzīvojamo telpu piedāvāšanas kritērijiem un secību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Reģistrācija - viena mēneša laikā; dzīvojamās telpas izīrēšana - reģistrācijas secībā, atbilstoši Rēzeknes novada domes lēmumam.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums.
Iesniegumam jāpievieno sekojoši dokumenti:
1) bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes, audžu ģimenes vai aizbildņa pieteikums;
2) lēmums par aizbildnības nodibināšanu un lēmums par atbrīvošanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas;
3) dokuments, kas apliecina bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes beigšanu;
4) pases kopija;
5) dokuments, kas apliecina mācību izglītības iestādes beigšanu, mācību turpināšanu vai atrašanos valsts audzināšanas iestādēs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 64607173
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: