Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā bērniem bāreņiem (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personu reģistrē reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā uz iesnieguma un Rēzeknes novada domes lēmuma pamata par pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas īrēšanas tiesību atzīšanu. Brīvās dzīvojamās telpas tiek izīrētas saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 18. marta saistošo noteikumu Nr.7 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajiem dzīvojamo telpu piedāvāšanas kritērijiem un secību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Reģistrācija - viena mēneša laikā; dzīvojamās telpas izīrēšana - reģistrācijas secībā, atbilstoši Rēzeknes novada domes lēmumam.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Domes sēdes protokols un lēmums tiks nosūtīts uz klienta norādīto adresi
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 09.06.1994)
Par Rēzeknes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
(Rēzeknes novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 65; 18.06.2020)
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022