Pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir personām, kuras slimības vai atveseļošanās periodā vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus, savu personisko aprūpi un kurām nav likumisko apgādnieku vai arī tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību. Pabalsta apmērs – I aprūpes līmenim – EUR 28,00, II aprūpes līmenim – EUR 36,00 mēnesi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Palīdzības pieprasītājam ir jāsniedz patiesas ziņas.
Normatīvie akti
Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā
(Rēzeknes novada pašvaldība; noteikumi; 54; 08.08.2015)
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 16.09.2022