Pabalsts veselības aprūpei (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu veselības aprūpei piešķir,personām, kurām nepieciešama hemodialīzes procedūra, un personām hepatīta C 1, 4 tipa ārstēšanai, politiski represētajām personām, Afganistānas kara veterāniem, Otrā pasaules kara dalībniekiem, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm rehabilitācijas pasākumiem bērniem, trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm (personām), vientuļiem pensionāriem, vientuļiem I, II, III grupas invalīdiem, kuriem saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Pabalsts veselības aprūpei
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1