Pabalsts veselības aprūpei (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu veselības aprūpei piešķir:
1) Personām, kurām nepieciešama hemodialīzes procedūra;
2) Personām ar diagnozi – onkoloģija – ārstēšanās kursa (ķīmijterapija, staru terapija) laikā;
3) Vientuļiem pensionāriem, vientuļām personām, kurām noteikta I, II, III grupas invaliditāte par
ārstnieciskajām manipulācijām, nepieciešamajām operācijām, stacionāru, ārstniecisko rehabilitāciju, medicīnas ierīču un preču iegādes izdevumu apmaksai;
4) Politiski represētajām personām;
5) Afganistānas kara veterāniem;
6) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
7) 1991. gada barikāžu dalībniekiem;
8) Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm rehabilitācijas pasākumiem bērniem;
9) Personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām ar veselības aprūpi saistītu izdevumu daļējai segšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Palīdzības pieprasītājam ir jāsniedz patiesas ziņas.
Normatīvie akti
Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem
(Rēzeknes novada dome; saistošie noteikumi; 15; 01.01.2022)
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 20.09.2022