Pabalsts veselības aprūpei (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu veselības aprūpei piešķir,personām, kurām nepieciešama hemodialīzes procedūra, un personām hepatīta C 1, 4 tipa ārstēšanai, politiski represētajām personām, Afganistānas kara veterāniem, Otrā pasaules kara dalībniekiem, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm rehabilitācijas pasākumiem bērniem, trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm (personām), vientuļiem pensionāriem, vientuļiem I, II, III grupas invalīdiem, kuriem saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Palīdzības pieprasītājam ir jāsniedz patiesas ziņas.
Normatīvie akti
Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā
(Rēzeknes novada pašvaldība; noteikumi; 54; 08.08.2015)
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.04.2022