Pašvaldības atbalsta sniegšana audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts audžuģimenēm (Rēzeknes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu:  1) apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. 2) bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Ja aizbildnim radušies apstākļi, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai, viņam ir pienākums ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā par to paziņot Sociālajam dienestam.
Normatīvie akti
Audžuģimenes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 1036; 01.01.2007)
Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā
(Rēzeknes novada pašvaldība; noteikumi; 54; 08.08.2015)
Audžuģimenes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 354; 01.07.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 16.06.2022