Mājokļa pabalsts (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Mājokļa pabalsts paredzēts dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas, un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.
Mājokļa pabalstu aprēķina un piešķir atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas kārtībai, mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtībai un aprēķinā izmantojamām izdevumu pozīciju normām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pabalsta pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums sociālām dienestam, klāt pievienojot izdevumu apliecinošus dokumentus.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pabalsta saņemšana
Pabalsts tiks pārskaitīts uz klienta norādīto kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība