Dzīvokļa pabalsts Rēzeknes novada iedzīvotājiem (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalsta piešķiršana:
1. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts izdevumu par apkuri daļējai segšanai vai kurināmā iegādei. Pabalstu piešķir personai un ģimenei, kura ir deklarējusi dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.
Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir:
1.1. trūcīgai ģimenei (personai);
1.2. nestrādājošam 1. (pirmās), 2. (otrās) un 3. (trešās) grupas invalīdam, kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku, kurš mājsaimniecībā dzīvo viens un kura mēneša ienākumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās algas.”
1.3. vientuļam pensionāram, kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku, mājsaimniecībā dzīvo viens un kura mēneša ienākumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās algas.”
1.4. bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņš turpina mācīties līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam,
1.5. maznodrošinātai ģimenei (personai).

Pabalsta apmērs ir EUR 120,00
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / pabalsta pieprasīšana
Personai:
1. jāiesniedz rakstveida iesniegums, statusu apliecinoši dokumenti
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / pabalsta saņemšana
Pabalsts tiks pārskaitīts uz klienta norādīto kontu 10 darba dienu laikā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki