Dzīvokļa pabalsts Rēzeknes novada iedzīvotājiem (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalsta piešķiršana:
1. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts izdevumu par apkuri daļējai segšanai vai kurināmā iegādei. Pabalstu piešķir personai un ģimenei, kura ir deklarējusi dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.
Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir:
1.1. trūcīgai ģimenei (personai);
1.2. nestrādājošam 1. (pirmās), 2. (otrās) un 3. (trešās) grupas invalīdam, kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku, kurš mājsaimniecībā dzīvo viens un kura mēneša ienākumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās algas.”
1.3. vientuļam pensionāram, kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku, mājsaimniecībā dzīvo viens un kura mēneša ienākumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās algas.”
1.4. bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņš turpina mācīties līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam,
1.5. maznodrošinātai ģimenei (personai).

Pabalsta apmērs ir EUR 120,00
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Dzīvokļa pabalsts
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1