Dzīvokļa pabalsts Rēzeknes novada iedzīvotājiem (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalsta piešķiršana:
1. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts izdevumu par apkuri daļējai segšanai vai kurināmā iegādei. Pabalstu piešķir personai un ģimenei, kura ir deklarējusi dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.
Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir:
1.1. trūcīgai ģimenei (personai);
1.2. nestrādājošam 1. (pirmās), 2. (otrās) un 3. (trešās) grupas invalīdam, kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku, kurš mājsaimniecībā dzīvo viens un kura mēneša ienākumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās algas.”
1.3. vientuļam pensionāram, kuram saskaņā ar Civillikumu nav likumīgu apgādnieku, mājsaimniecībā dzīvo viens un kura mēneša ienākumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās algas.”
1.4. bārenim un bez vecāku gādības palikušiem bērnam pēc pilngadības sasniegšanas, ja viņš turpina mācīties līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam,
1.5. maznodrošinātai ģimenei (personai).

Pabalsta apmērs ir EUR 120,00
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Sociālajā dienestā pieņemto lēmumu var apstrīdēt Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā
(Rēzeknes novada pašvaldība; noteikumi; 54; 08.08.2015)
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.01.2021