Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam izsniegšana iedzīvotājiem (Rēzeknes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu pabalstus un atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Palīdzības pieprasītājam ir jāsniedz patiesas ziņas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums pakalpojuma pieprasīšanai, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, jāiesniedz ienākumus apliecinošus dokumentus
Iesniegumam jāpievieno sekojoši dokumenti:
1. izziņa no NVA par bezdarbnieka statusa iegūšanu
2. iztikas līdzekļu deklarācija
3. ienākumus apliecinošas izziņas par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem (ienākumi no algota darba, valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas, valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi, atsevišķi dzīvojošā laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts, ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības par laikposmu no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki