Publisko ūdenstilpju un upju nomas līguma noslēgšana
Izvēlētā teritorija: Madonas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Publisko ūdenstilpju un upju, kurās zvejas tiesības pieder vienīgi valstij, noma (Madonas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu par vēlmi iznomāt ūdenstilpi kādam no MK noteikumu Nr.918 2.punktā uzskaitītajam izmantošanas veidam. Iesniegumā norāda plānotās darbības aprakstu un nomas objekta grafisku skici. Pašvaldība slēdz ūdenstilpju nomas līgumus un iekasē nomas maksu
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Madonas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Fiziska vai juridiska persona pašvaldībā iesniedz iesniegumu par ūdenstipņu nomu. Ja nomas iesniegumu skaits pārsniedz ūdenstiplņu tiesību nomas iespējas, rīko ūdesntilpņu nomas konkursi. Nomas iesnieguma iesniedzējam rakstiski paziņo konkursa norises vietu un laiku.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37164860090
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Reģ. Nr. LV 90000054572
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X
Darba laiki
E-pasts pasts@madona.lv
Cits Latvijas Pasts piegādā sūtījumus no/uz Madonas pašvaldības KAC
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Novada dome 30 dienu laikā pieņem lēmumu par nomas līguma slēgšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Domes lēmums ar apstiprinājumu vai noraidījumu par ūdenstilpnes nomas iespēju, iesniedzējam izsniedz atbilstoši norādītajam veidam (e-pastā, pa pastu vai klātienē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37164860090
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Reģ. Nr. LV 90000054572
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X
Darba laiki
Cits Latvijas Pasts piegādā sūtījumus no/uz Madonas pašvaldības KAC