Pašvaldības pabalsta piešķiršana par bērna piedzimšanu
Izvēlētā teritorija: Madonas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības pabalsts par bērna piedzimšanu (Madonas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
Bērna piedzimšanas pabalstu var saņemt no pašvaldības, kurā persona ir deklarēta vismaz noteiktu laika periodu un ja attiecīgā pašvaldība ir pieņēmusi saistošos noteikumus par šāda pabalsta piešķiršanu. Pabalsta summu un saņemšanas nosacījumus nosaka katra pašvaldība savos saistošajos noteikumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
1 mēnesis.
Izvēlētā teritorija: Madonas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalstu noformē Madonas novada dzimtsarakstu nodaļā, reģistrējot bērna dzimšanu, vai  iesniedzot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, vai iesniegumu nosūtot pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37129114065,+37164860073
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@madona.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu Sociālais dienests piešķir un pārskaita pabalsta pieprasītājam uz norādīto kontu, pamatojoties uz Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā saņemtu personas iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus