Pašvaldības pabalsta piešķiršana krīzes situācijā
Izvēlētā teritorija: Madonas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības pabalsts krīzes situācijā (Madonas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Nonākot situācijā, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība, var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā un lūgt palīdzību situācijas risināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (mājsaimniecībai) bez materiālās situācijas izvērtēšanas.
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests nekavējoties, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu  piešķirt pabalstu krīzes situācijā.
Izvēlētā teritorija: Madonas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pabalstu, klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti) jāaizpilda iesniegums, kas adresēts Madonas novada pašvaldības Sociālajam dienestam, tam pievienojot dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas rašanās faktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas  novada  pašvaldības Sociālais dienests
Adrese: Parka iela 4, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu piešķir un tā apmēru nosaka pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, ņemot vērā apstākļus, kādos nonācis klients, un to radītās sekas, kā arī klienta spēju, izmantojot savā rīcībā esošos materiālos resursus, apmierināt savas pamatvajadzības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas  novada  pašvaldības Sociālais dienests
Adrese: Parka iela 4, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: