Pašvaldības atbalsta saņemšana personām ar invaliditāti
Izvēlētā teritorija: Madonas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti (Madonas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt asistentu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar veikt patstāvīgi - nokļūt vietā, kur mācās, strādā, saņem pakalpojumus.  Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, kas tieši saistītas ar vecāku nodarbinātību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas. Personas ar I un II invaliditātes grupu ar redzes, kustību, garīga rakstura traucējumiem. Bērni ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kuriem ir noteiktas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Madonas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Finansējuma piešķiršanas mērķis ir sekmēt personām ar 1.grupas invaliditāti aktivitāšu un sociālo pakalpojumu pieejamību, veicināt personu aktivitāti.
Persona iesniedz iesniegumu, iesniegumā norādot konkrēto finansējuma izmantošanas mērķi un kopējo izdevumu tāmi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas  novada  pašvaldības Sociālais dienests
Adrese: Parka iela 4, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas izmaksā pabalstu uz pieprasītāja norādīto norēķinu kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus