Pašvaldības atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti
Izvēlētā teritorija: Madonas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti (Madonas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem var saņemt pašvaldības atbalstu sociālo pakalpojumu un pabalstu veidā.  Ja ģimenē aug bērns ar invaliditāti, līdz viņa 18 gadu vecumam ir paredzētas vairākas atbalsta formas, izvērtējot bērna individuālās vajadzības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas. Personas ar I un II invaliditātes grupu ar redzes, kustību, garīga rakstura traucējumiem. Bērni ar invaliditāti vecumā no 5 līdz 18 gadiem, kuriem ir noteiktas indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Madonas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Pašvaldības sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu attiecīgās pašvaldības domē.
Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Invaliditātes likums
(Saeima; likumi; 01.01.2011)
Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā
(Ministru kabinets; noteikumi; 942; 03.01.2013)
Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 371; 01.07.2017)
Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 414; 30.06.2021)
Uzziņas par pakalpojumu
Madonas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 05.12.2022